Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Жаңалықтар
ҚММУ тактикалық-арнаулы оқулары

ҚММУ тактикалық-арнаулы оқулары

22 Сәуір 2014

ҚР ТЖМ нұсқауларына сәйкес және Қазақстан Республикасының әрекет етіп отырған заңнамасын басшылыққа ала отырып, АҚ және ТЖ саласында және 2013 жылдың 07 қазанында Қарағанды қаласының Әкімімен бекітілген жоспар негізінде 2014 жылдың 24 ақпанында Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде:

1.  Азаматтық қорғаныс бойынша «Өндірістік апат,катастрофалар, табиғи апат салдарын оқшаулау және жою мен диверсиялық-барлау тобының қызметі барысында АҚ құрылымдарының өзара әрекеті» тақырыбына арнайы тактикалық оқулар.

2.  Хабарландыру және жинау бойынша жаттығулар.

3.   Апатты жағдайлар бойынша жаттығулар жүргізілді.

АРНАЙЫ ТАКТИКАЛЫҚ ОҚУЛАРДЫҢ МАҚСАТЫ:

  1.  Басшылық және командалық-басқарушылық құрам үшін:

·  командалық-басқарушылық құрамға ТЖ салдарын жою және ДБТ әрекеті барасында АҚ құрылымдарын, АҚ және ТЖ қызметтері мен бағынысты құрылымдық бөлімдерді басқару тәжірибесін беру.

·  өндірістік апат, катастрофалар, табиғи апат жағдайында, ДБТ әрекеті уақытында ҚММУ-дың Азаматтық қорғанысын бейбіт жағдайдан әскери жағдайдаға көшіру кезіндегі жұмысын жетілдіру 

2.  АҚ құрылымдары мен АҚ және ТЖ қызметтері үшін:

·  ҚжәнеБШЖ орындауға даярлық, олардың өздерінің қызметтік міндеттерін  білу деңгейін тексеру;

·  АҚ және ТЖ іс-шараларын орындау әрекетін тәжірибе жүзінде істеу арқылы өз білімдерін жетілдіру.

3.  Оқытушылар, қызметкерлер, жұмыскерлер мен студенттер үшін:

·  оқу бағдарламасы бойынша алған білімдерін жағдайға байланысты тәжірибе жүзінде бекіту.

Оқыту жетекшісі: ҚММУ ректоры – ҚММУ Азаматтық қорғанысының бастығы, медицина ғылымдарының докторы,профессор  Р.С. Досмағамбетова

Арнай тактикалық оқуға:

-  ҚММУ-дың АҚ бастығының орынбасары;

-  факультет декандары – факультеттердің АҚ бастықтары, ӘШҚ, ҒЗО, ОӘО, ОКО, мед. колледж, кітапхана және жеке құрамы бар бөлімдер;

-  кафедра меңгерушілері қызметкерлерімен;

-  құрамы шаттық-қызметтік тізім мен ҚММУ АҚ бастығының 2013 жылғы 04 желтоқсанындағы  «2014 жылда ҚММУ-да АҚ ұйымдастыру және оны жүргізу» № 223 бұйрығына сәйкес АҚ құрылымдарының командирлері және факультеттердің АҚ құрылымдары;

-  ҚММУ-дың әскери кафедрасы: әскери кафедрасының бастығы қызметкерлерімен;

-  ӘШҚ АҚ және ТЖ қызметінің бастығы мен ӘШҚ АҚ және ТЖ қызметінің жеке құрамы:

а)  авариялық-технкалық;

б)  өртке қарсы;

в)  байланыс;

г)  коменданттар;

д)  стоматологиялық клиника базасындағы және ҚММУ емханаларындағы медицина;

е)  гараждар базасындағытранспорттық қызметтер жұмылдырылды.

АТО мен жаттығуларына ҚММУ АҚ бастығы, ҚММУ ректоры, медицина ғылымдарының докторы, профессор Р.С.Досмағамбетова басшылық етті.

Хабарландыру және жинау бойынша, апаттық жағдайлар бойынша арнайы тактикалық оқулар мен жаттығуларды ҚММУ АҚ штабының бастығы А.М.Зининжүргізді.

  Арнайы тактикалық оқуларға:

  - басқарушы құрам – 26 адам;

  - АҚ құрылымдарының командирлері – 26 адам;

  - құрылымдардың жеке құрамы – 266 адам;

   - АҚ құрылымдарының құрамына кірмейтін ПОҚ, жұмыскерлер, қызметкерлер мен студенттер – 200 адам;

  - АҚ құрылымдарының құрамына кірмейтін студенттер – 500 адам тартылды.

  Барлығы 1018 адам қатысты.

ҚММУ АҚ бастығы – ҚММУ ректоры қойған міндеттер толығымен орындалды.

Жалпы бағасы «жақсы».

Қорытынды: АҚ міндеттерін ҚММУ орындауға «Дайын».

 Оқуларға даярлық кезінде үйлестірілген қызметтерді дұрыс орындағаны, орынды бастамашылдықты, шығармашылықты және іждағат көрсеткені, оқуларды жүргізу барысында өздерінің бағынысты  бөлімдерін шебер басқарғандары үшін:

А)  МАДАҚТАМАМЕН:

 

•  Р.А.Әбдрахманова – мед. колледждің ортопедиялық стоматология оқытушысы, құтқару командасының командирі;

•  С.Е.Әубакіров – терапевтикалық стоматологиякафедрасыныңасс., ҚК командирі;

•  А.Е.Айнакұлова - эпидемиология және коммуналдық гигиена кафедрасының

лаборанты; 

•  К.А.Естемесова - мед. колледж директоры;

•  Е.С.Жүнісов – интернатура факультетінің АҚ штабының бастығы;

•  А.А.Исаева - №2 балалар аурулары кафедрасыныңасс., байланыс бөлімінің командирі;

•  М.Г.Калишев – жалпы гигиена және экология курсына жауапты;

•  А.М. Камарова – ПМ,БжәнеФ факультет деканының орынбасары;

•  Р.Т.Кожанова – мед. колледж директорының орынбасары;

•  А.А.Кошанова – травматология кафедрасының ассистенті, МІкомандирі;

•  А.Б. Марченко – №2 ішкі аурулар кафедрасыныңасс., МІ командирі;

•  А.К.Омарова –  ПМ,БжәнеФ факультет деканының орынбасары;

•  Л.Г.Оборок – № 1,2 оқу корпустарының коменданты;

•  В.Н.Приз – ПМ,БжәнеФ факультет деканы;

•  В.И. Переверзев – № 4 оқу корпусының тазалаушысы;

•  А.К. Рамазанов – физиология кафедрасының ассистенті, АҚ бойынша жауапты;

•  А.И.Такуадина – ЖМжәнеС факультет деканының орынбасары;

•  Г.У.Шалаев – әскери кафедрасының оқытушысы;

•  Н.Н.Федина –медицина колледжініңОСД оқытушысы марапатталады, 

 

Б) АЛҒЫС ЖАРИЯЛАНСЫН:

•  Д.Б.Аимбетоваға –  ОКО директорының орынбасарына;

•  М.К.Асқароваға – ҚММУ емханасының АҚ бойынша жауаптысына;

•  Г.Г. Алиеваға – Қазақстан тарихы және ӘПП кафедрасының оқытушысы, өрт сөндіру бөлімінің командиріне;

•  Е.М. Двуреченскаяға – № 4 оқу корпусының шаруашылық меңгерушісіне;

•  Р.М. Дусмаилов – патологиялық анатомия және сот медицинасы кафедрасыныңасс.;

•  Д.Е.Жақыповаға -  Қазақстан тарихы және ӘПП кафедрасының оқытушысы, өрт сөндіру бөлімінің командиріне;

•  Т.П.Володькоға – кітапхананың оқу бөлімі басшысының орынбасары;

•  Р.В. Воробьеваға – акушерлік және гинекология кафедрасыныңассистенті, ҚТҚ бөлімінің командиріне;

•  В.А. Волоконцевқа – №1 хирургиялық аурулар кафедрасыныңассистенті, ЖҚҚ БП командиріне;

•  Г.Д. Елубаеваға – ОКО лаборантына;

•  Л.О. Жандарбековаға – қазақ тілі кафедрасының оқытушысына;

•  Р.Т. Кәрібжановаға – анатомия кафедрасының аға оқытушысына;

•  М.А. Кинаятовқа – молекулярлық биология және медициналық генетика кафедрасының оқытушысы,өрт сөндіру бөлімінің командиріне;

•  С.С. Комиссароваға – жалпы бөлім бастығына;

•  А.Т.Құрмановаға – ішкі аурулар кафедрасының оқытушысына;

•  Д.Л.Косицынға – патологиялық анатомия кафедрасыныңассистенті, ҚТҚ бөлімінің командиріне;

•  Д.А. Клюевқа – биологиялық химия кафедрасыныңдоценті, ЖҚҚ БП командиріне;

•  Н.С. Латыповқа – медицина колледжініңАӘД оқытушысына;

•  Г.К. Махановқа – медициналық биофизика және информатика кафедрасының оқытушысы, ҚТҚ бөлімінің командиріне;

•  Н.С. Махамбеталиеваға – № 2 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасыныңассистентіне;

•  Б.Е. Мукееваға – қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы,старшему преподавателю кафедры казахского языка, ҚТҚ бөлімінің командиріне;

•  Б.Т. Молдақұловқа – эпидемиология және коммуналдық гигиена кафедрасыныңоқытушысы, ПМ,БжәнеФ факультетінің АҚ штабының бастығына;

•  А.Б. Насыроваға – қазақ тілі кафедрасының меңгерушісіне;

•  Т.Л. Николаеваға – жалпы фармакология кафедрасының оқытушысы, ҚТҚ бөлімінің командиріне;

•  И.И. Орловаға – әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасының оқытушысы, ЖҚҚ БП командиріне;

•  М.К. Тоқыбаеваға – кітапхана маркетингі бойынша маман;

•  Р.К. Усмановаға – № 4 оқу корпусының тазалаушысына;

•  А.С. Шмаковқа – ішкі аурулар кафедрасыныңоқытушысы, РХБ постының командиріне;

•  Ж.Б. Шарапиеваға – интернатура факультеті деканының орынбасары;

•  Е.Д. Ярославцеваяға – медицина колледжініңхимия оқытушысы.


0
21209

пікірлер

пікір қалдыру үшін.