Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарлама О.0769 «Қоғамдық денсаулықты сақтау мақсатында профилактикалық ортаны қалыптастырудың ғылыми негіздерін әзірлеу».

Іске асыру мерзімі – 2017-2019 жж.

Жетекші – м.ғ.д., профессор Р.С. Досмағамбетова

Мемлекеттік тіркеу № – 0117РК00018

Бірге орындаушылар:

Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы, Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ, «Құрмет белгісі» орденді қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты, Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы.

Бағдарлама мақсаты – тұрғындардың денсаулығын нығайту және профилактикалық ортаны қалыптастырудың ғылыми негізделген технологиясын әзірлеу.

Бағдарлама міндеттері:

1) Медициналық-санитариялық алғашқы көмек (МСАК) деңгейінде жүрек-тамыр ауруларының басқарылатын қауіп факторларына әсер ету технологияларын әзірлеу және жетілдіру.

2) Балалар денсаулығын сақтау және нығайту үшін мектеп ортасын оңтайландыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу.

3) Тау-кен өндірісі мен энергетикалық өнеркәсіп жұмыскерлерінің денсаулығына кәсіптік қауіптерді бағалау және басқару технологиясын әзірлеу.

Ғылыми-техникалық бағдарламаO.0772 «Қазақстан Республикасының  экологиялық қолайсыз аумақтары халқын медициналық қамтамасыз ету, әлеуметтік қорғау және сауықтыру, экологиялық жүктемені барынша азайтудың ғылыми-әдістемелік негіздердін әзірлеу».

Іске асыру мерзімі – 2017-2019 гг.

Жетекші – м.ғ.д. Е.Т. Жүнісов.

Бірге орындаушылар:

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КеАҚ, «Астана медицина университеті» КеАҚ, Радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу институты.

Бағдарлама мақсаты – техногенді және экологиялық қауіпті факторларының медициналық, психологиялық және әлеуметтік зардаптарын барынша азайту арқылы Қазақстан халқын медициналық қамтамасыз ету, әлеуметтік қорғау және сауықтыру бойынша әдістемелік тәсілдер стратегиясын әзірлеу.

Бағдарлама міндеттері:

1. Зиянды технологиялық және экологиялық тәуекел факторларының көлемін және табиғатын экологиялық тәуекел деңгейіне қарай зерттеу аймақтарын бағалаумен бағалау.

2. Радиациялық және радиациялық емес қауіп факторларының әсер ету жағдайында тұратын халықтың денсаулық жағдайын кешенді сипаттау; зерттелген өңірлердегі жағдайларды бағалау моделін жасау.

3. Әртүрлі радиациялық сәулелену және радиациялық емес тәуекелдер аумақтарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау.

4. Экологиялық қолайсыз аумақтарда тұратын халықтың психологиялық жай-күйін және радиациялық және радиациялық емес қауіп факторларының денсаулығына әсер ету туралы дұрыс емес мәліметтерден медициналық және психологиялық қорғау жүйесін бағалау.

5. Экологиялық қауіпті аумақтардың тұрғындарына медициналық, әлеуметтік-психологиялық қорғау үшін оңалту бағдарламалары алгоритмдерін, мұнай-газ қызметкерлерінс алдын-алу және қалпына келтіру схемаларын әзірлеу. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне халықты медициналық-әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістулер енгізу, экологиялық қауіпті аймақтарды негіздеу бойынша ұсыныстар дайындау.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарлама О.0821 «Бірқатар маңызды ауруларды басқарудағы дербестендірілген тәсілдер»

Іске асыру мерзімі – 2018-2020 жж.

Жетекші – м.ғ.д. А.А. Тұрмұхамбетова

Мемлекеттік тіркеу № – 0118РК01034

Бірге орындаушылар:

«Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасы» РМК.

Бағдарлама мақсаты – пациенттердің молекулярлық–генетикалық ерекшеліктерінің негізінде бірқатар маңызды ауруларды басқарудағы дараландырылған тәсіл үшін ғылыми негіздерді әзірлеу.

Бағдарлама міндеттері:

1) Қазақстанның басты этникалық топ өкілдері арасында колоректальды қатерлі ісікке байланысты биомаркерлерді іздеу және бағалау.

2) Колоректальды қатерлі ісік кезінде химиялық терапияда дараландырылған тәсілді әзірлеу.

3) Қазақстанның басты этникалық топ өкілдері арасында ишемиялық жүрек ауруымен ауыратындарда антиагреганттық терапияға негізгі генетикалық маркерлердің тұрақтылығын іздеу және бағалау.

4) Функционалдық ұзақ өмір сүру кезеңін ұзарту үшін дараландырылған тәсілді қалыптастыруда артериялық қысым кезінде жүрек-қан тамырлары жүйесін модельдеуде молекулярлық-генетикалық предикторларды зерттеу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті (ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру)

1.  Остеомиелитті емдеу үшін Марбург жүйесі бойынша дайындап, антибиотикке байытылған аллографтты өңдеу және қолдану.

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Б.Е. Төлеубаев. (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01020);

2.  Орталық Қазақстан кен өндіру өнеркәсібіндегі жұмыс істейтін жұмыскерлердің денсаулық жағдайы мен кәсіптік қауіптерін бағалау.

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Е.Н. Сраубаев (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01016);

3.  Реконструктивті хирургияда және оперативті урологияда жасушадан тыс ксеноқұрсақ матриксін қолдану.

Ғылыми жетекші - м.ғ.к., Н.Т. Абатов (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01010);

4.  Емшектегі балаларда өкпелік гипертензияны ерте диагностикалау әдісін клиникалық-физиологиялық негіздеме.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Ф.А. Миндубаева (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01015);

5.  Ішек өтімсіздігі моделінің тіндерінде, ішкі органдарда және жүйелі қан ағымында бактериялық транслокация феноменін кешенді бағалау.

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Е.М. Тургунов (2018-2020 жж., № МТ 0118РК01018);

6.  Жас ерекшелігі бойынша ой еңбегі қызметкерлерінің экологиясы мен денсаулығы (университет мұғалімдерінің мысалында).

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Н.К. Смағұлов. (2018-2020 жж. № МТ 0118РК01353).

Шаруашылық келісім-шарт тақырыптары

1.  М14-465 хаттамасына сәйкес зерттеу «Рандомизирленген, екі есе соқыр фаза III, стандартты базальды антиревматикалық препараттарды тұрақты дозада алатын орташа және ауыр белсенді ревматоидты артритпен ауыратын науқастарда ABT-494-ні плацебо-салыстыру арқылы оларға тиісті жауабын зерттеу» (Тапсырыс беруші – «ЭббВи» ЖШҚ, Мәскеу қ.).

Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент А.Р. Алина.

2.  M13-545 хаттама бойынша зерттеу «Рандомизирленген, екі есе соқыр фаза III, стандартты базальды антиревматикалық препараттарды тұрақты дозада алатын орташа ауыр және ауыр ревматоидты артритпен ауыратын науқастарда АБТ-494-ні салыстыра отырып, оларға тиісті жауабын зерттеу» (Тапсырыс беруші – «ЭббВи» ЖШҚ, Мәскеу қ).

Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент А.Р. Алина.

3.  ТП-004 клиникалық зерттеу хаттамасына сәйкес клиникалық зерттеулер «Өкпе туберкулезінің төзімді нысандарында ФС-1 препаратының ауызша нысанын емдеудің қауіпсіздігін, терапевтік тиімділігін рандомизацияланған плацебо-бақыланған зерттеулер» (Тапсырыс беруші – «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ).

Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Н.С. Тәбріз.

4.  Лямблиоз бар науқастарды емдеуде «Орнисид» салыстырғанда «Саусалин» тиімділігі мен қауіпсіздігінің рандомизацияланған ашық клиникалық зерттеу (Тапсырыс беруші - «Фитохимия» ЖМФ АҚ, Қарағанды қ.).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Р.Х. Бегайдарова.

5.  Күйік ауруы бар науқастарды кешенді емдеуге арналған Рингер, лактат, ерітіндімен салыстырғанда Реосорбилакт®, инфузияға арналған ерітінді (Юрия-Фарм ЖШС, Украина) қолдану тиімділігі мен қауіпсіздігін ашық, соқыр, рандомизирленген зертеу (Тапсырыс беруші - Cromos Pharma LLC).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., Б.Е. Төлеубаев.

6.  Сүт безі қатерлі ісігінің күрделі терапиясында жоғары дозада «Арглабин» түпнұсқа препаратының көп сатылы клиникалық зерттеуі (Тапсырыс беруші - «Фитохимия» ЖМФ АҚ, Қарағанды қ.).

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор В.Б. Сирота.

Бастамашы тақырыптар

1.  Бүйректің жіті бұзылысы кезіндегі нейтрофилдердің везикулогенезі және реактивтілігі.

Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор В.Б. Молотов-Лучанский.

2.  Микротолқындық белсендіру шарттарында полисүттік қышқылды синтездеудің жаңа әдісін зерттеу және оның негізінде медициналық мақсаттағы бұйымдарды 3D басу.

Ғылыми жетекші – х.ғ.д., профессор Д.П. Хрусталев.

3.  Қарағанды қ. үй жануарларынан бөлінген микроағзаларда тұрақтылық механизмдерін іздеу.

Ғылыми жетекші – PhD И.А. Беляев.

4.  Денсаулықты күшейту және халықтың салауатты өмip салтын қалыптастыру бағдарламаларын жетілдіру бойынша ғылыми-негізделген ұсыныстарды құру мақсатында Қарағанды қаласы жастарының медициналық сауаттылығын зерттеу

Ғылыми жетекші – м.ғ.к. С.Р. Жакенова.

5.  Өткінші ишемиялық шабуылға ұшыраған, күретамырлы қысымның көтерілу ауруы бар науқастарда конгнитивті тапшылықтың қалыптасуы, күшеюі және ниверленуінің клиникалық-биохимиялық аспектілері.

Ғылыми жетекші – м.ғ.к. Тойынбекова Р.Ж.