Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Білім беру
Докторантқа
Түлектің құзырлылығы

1)  өзінің біліктілігі саласында денсаулық сақтау саласын жүйелі түсінігін көрсетеді, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгерген;

2)  денсаулық сақтаудың алдыңғы шебінде тұрған жаңа күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін арнайы білімді қолданады;

3)  тәуелсіз зерттеулер жүргізуге және ғылыми нәтижеге жұмыс істеуге қабілетті, денсаулық сақтау саласында жаңа технологиялардың пайда болуына әкелетін жаңа идеялар мен жобаларды әзірлеуге тұрақты қызығушылық танытады;

4)  ауызша немесе жазбаша түрде кәсіби пікірталастарға қатысады, зерттеу нәтижелерін халықаралық академиялық басылымдарда жариялайды;

5)  идеяларды жинақтайды, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжайды, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіптік контекстінде ілгерілетуге жәрдемдеседі;

6)  көптеген өзара байланысты факторлармен байланысты проблемаларды шешуді талап ететін жаңа контексте Еңбек және оқу қызметінде көшбасшылық қасиеттерді, инновациялылықты және дербестікті көрсетеді;

7)  Өз құзыреті саласындағы тақырып бойынша мәртебесі бойынша тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен қарым-қатынас жасауға қабілетті;

8)  өзін-өзі талдау дағдыларын, өмір бойы оқуға ұмтылысын және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді.