Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Корпоративтік жағдайлар

Корпоративтік жағдайлар

Корпоративтік жағдайлар

2019 жыл

1. "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ ҚР Ұлттық Банкінің Қоғамның жарияланған акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркегені туралы хабарлайды, ол туралы 8.05.2019 ж. №0002320 "С" сериялы бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік берілді, шығарылым KZ1C00013515 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 9 106 960 жай акцияға бөлінді.

2."Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғам акцияларының 100% мемлекеттік пакеті бар:

"Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 17 мамырдағы №230 бұйрығына сәйкес 7 (жеті) адамнан тұратын директорлар кеңесінің құрамы анықталды.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланды:

Әбішев Олжас Амангелдіұлы-Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі;

Досмағамбетова Раушан Сұлтанқызы-"Қарағанды медицина университеті"КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректоры;

Кадюков – Қазақстан Республикасы Қаржы Николай Викторович министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары;

Сыдықова Сәуле Ілиясқызы – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Ғылым және адам ресурстары департаменті директорының міндетін атқарушы;

Бадина Юлия Викторовна - тәуелсіз директор;

Зорин БОРИС Викторович - тәуелсіз директор;

Петренко Елена Степановна - тәуелсіз директор.

3.Директорлар кеңесінің 31.05.2019 жылғы шешіміне сәйкес (№1 хаттама) "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Басқарма құрамына мүше ретінде сайланды:

Хандриксон Вайва-бірінші проректор лауазымына (провост);

КӨШЕРОВА Бақыт Нұрғалиқызы-клиникалық жұмыс жөніндегі проректор лауазымына;

Тұрмұхамбетова Анар Ақылбекқызы-стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректор лауазымына;

Риклефс Виктор Петрович-академиялық жұмыс жөніндегі проректор лауазымына;

Түсіпова Қамшат Маратқызы-Қоғамдық денсаулық сақтау және кәсіптік денсаулық институтының проректоры-директоры лауазымына;

Бектұрғанов Закир Закарьянович-Басқарушы директор лауазымына.

4."Бағалы қағаздар нарығы туралы" ҚР Заңының 24-бабының 6-тармағына сәйкес ҚР Ұлттық Банкі 26.06.2019 ж. №40-4-03/202 қоғамның 9 106 960 дана жай акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітті.

5.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 маусымдағы № 453 қаулысымен "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ зерттеу университеті мәртебесін берді, сондай – ақ "Қарағанды медицина университеті "коммерциялық емес акционерлік қоғамын дамытудың 2019-2023 жылдарға арналған бағдарламасы" бекітілді.

6. "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғам акцияларының 100% мемлекеттік пакеті бар:

"Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 06 қарашадағы №613 бұйрығына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 8 (сегіз) адам санында анықталды.

Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі ретінде Уәлихан Исайұлы Ахметов сайланды.

7. Директорлар кеңесінің 26.05.2020 ж. шешімімен (№7 хаттама) Директорлар кеңесінің төрағасы болып Уәлихан Исаевич Ахметов сайланды.

2020 жыл

1.Директорлар кеңесінің 2.03.2020 ж. Шешімімен (№11 хаттама) келесі құрамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылды:

Стратегиялық жоспарлау және даму комитеті:

Комитет төрағасы:

Петренко Елена Степановна;

Комитет мүшелері:

Бадина Юлия Викторовна;

Зорин БОРИС Викторович.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитет:

Комитет төрағасы:

Бадина Юлия Викторовна;

Комитет мүшелері:

Петренко Елена Степановна;

Зорин БОРИС Викторович.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет:

Комитет төрағасы:

Зорин Борис Викторович;

Комитет мүшелері:

Петренко Елена Степановна;

Бадина Юлия Викторовна;

2. Директорлар кеңесінің 11.04.2020 ж.шешімімен (№12 хаттама) Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 2019 жылға арналған арнайы мақсаттағы аудиті үшін көрсетілетін қызметтеріне 1 180 000 (бір миллион жүз сексен мың) теңге сомасында ақы төлеу мөлшері айқындалды.

3. Директорлар кеңесінің 26.05.2020 ж. шешімімен (№13 хаттама) қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді.

4. Директорлар кеңесінің 26.05.2020 ж. шешімімен (№13 хаттама) "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ-ның 2019 жылғы даму жоспарының орындалуы бойынша есеп бекітілді.

5.Денсаулық сақтау министрінің 28.05.2020 жылғы № 20ж/в бұйрығымен Досмағамбетова Раушан Сұлтанқызы 2020 жылғы 29 мамырдан бастап "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректоры болып тағайындалды.

6. Директорлар кеңесінің 26.05.2020 ж. шешімімен (№13 хаттама) Басқарма мүшесі В.Хендриксонның - Басқарма төрағасының бірінші орынбасары (провост)-ректордың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2021 жыл

1.Директорлар кеңесінің 26.05.2020 ж. шешімімен (№29 хаттама) қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді.

2. Директорлар кеңесінің 26.05.2020 ж. шешімімен (№29 хаттама) "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ-ның 2020 жылға арналған даму жоспарының орындалуы бойынша есеп бекітілді.

3."Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғам акцияларының 100% мемлекеттік пакеті бар:

ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021.05.28 №68 ж/а "Р Досмағамбетова туралы" бұйрығына сәйкес басқарма төрағасы-ректор р.с. Достамағамбетованың шарт мерзімінің өтуіне байланысты өкілеттігі 2021.05.28 бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

4. "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғам акцияларының 100% мемлекеттік пакеті бар:

ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 03.06.2021 ж. №70 ж/а "міндеттерді жүктеу туралы" бұйрығына сәйкес Басқарма төрағасы-ректордың міндеттері Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректор А. А. Тұрмұхамбетоваға жүктелді.

5.Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін жалғыз акционердің бекітуі;

6. "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғам акцияларының 100% мемлекеттік пакеті бар:

ҚР Денсаулық сақтау министрінің м. а. 07.06.2021 ж. №336 бұйрығына сәйкес қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді;

7. "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған шешім туралы хабарлайды, оның иелігінде және пайдалануында Қоғам акцияларының 100% мемлекеттік пакеті бар:

ҚР Денсаулық сақтау министрінің 15.12.2021 ж. №812 "Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" бұйрығына сәйкес өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болатын 5 (бес) адамнан тұратын директорлар кеңесінің құрамы анықталды:

1) Нұрлыбаев Ержан Шәкірұлы - тәуелсіз директор;

2) Серік Ескендірұлы Ибраев - тәуелсіз директор

3) Аян Оралханұлы Мысаев - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Аян Оралханұлы министрлігі Ғылым және адам ресурстары департаменті директорының орынбасары;

4) Кадюков Николай Викторович – ҚР ҚМ Қмиип төрағасының орынбасары;

5) Тұрмұхамбетова Анар Ақылбекқызы-Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректоры.

8. Директорлар кеңесінің 24.12.2021 ж. шешімімен (№34 хаттама) Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына тәуелсіз директор Ержан Шәкірұлы Нұрлыбаев сайланды.

9. Директорлар кеңесінің 24.12.2021 ж. шешімімен (№34 хаттама) "Қарағанды медицина университеті"КЕАҚ 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары (2021 жылдың даму жоспарын екінші жартыжылдықта нақтылау) бекітілді.

10. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес байланысты тараптармен мәмілелер:

"ҚР Денсаулық сақтау министрлігі" ММ бюджеттік бағдарламалар шеңберінде қызмет көрсетуге жалпы сомасы 1 955 364 000 теңге:

"Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету";

"Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз ету";

"Денсаулық сақтау және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер";

"ҚР Білім және ғылым министрлігі" ММ бюджеттік бағдарламалар шеңберінде қызмет көрсетуге жалпы сомасы 509 542 600 теңге:

"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету";

"Ғылымды дамыту".

Аталған мәмілелерді жасау кезінде Тараптар "ҚМУ "КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің" 19-тармағының талаптарын басшылыққа алды, оған сәйкес қоғам, акционерлер мен мүдделі тұлғалар арасындағы мәмілелер мен қатынастар коммерциялық негізде жү

2022 жыл

1. Директорлар кеңесінің 11.02.2022 жылғы шешімімен (№35 хаттама) құрамына аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитет құрылды:

Ибраев Серік Ескендірұлы-Комитет Төрағасы - Тәуелсіз директор;

Нұрлыбаев Ержан Шәкірұлы-Комитет Мүшесі - Тәуелсіз директор;

Кадюков Николай Викторович - Комитет мүшесі-Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдеріне сәйкес айқындалған.

2. Директорлар кеңесінің 11.02.2022 жылғы шешімімен (№35 хаттама) Стратегиялық жоспарлау, тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет құрылды, оның құрамына сайланды:

Комитет төрағасы:

Нұрлыбаев Ержан Шәкірұлы - тәуелсіз директор;

Комитет мүшелері:

Ибраев Серік Ескендірұлы - тәуелсіз директор;

Аян Оралханұлы Мысаев – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Ғылым және адами ресурстар департаменті директорының орынбасары.

Стратегиялық жоспарлау, тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдеріне сәйкес айқындалған.

3. Директорлар кеңесінің 11.02.2022 жылғы шешімімен (№35 хаттама) ұсынылған өтінішке сәйкес Басқарма мүшесі Б. Н. Кошерованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, басқарманың сандық құрамы анықталды – 5 адам.

4.Директорлар кеңесінің 5.04.2022 жылғы шешімімен (№36 хаттама) Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша аудиторлық ұйымның 2021 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтеріне 750 000 (жеті жүз елу мың) теңге сомасында ақы төлеу мөлшері айқындалды.

 5.Денсаулық сақтау министрлігінің 12.04.2022 жылғы № 262 бұйрығымен 2021 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ашық конкурс нәтижелеріне сәйкес "ARIP Consulting group"ЖШС болып белгіленді.

6.Директорлар кеңесінің 5.04.2022 жылғы шешімімен (№36 хаттама) тәуекелдерді басқару жүйесінің құжаттары бекітілді: "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару әдіснамасы", "Қарағанды медицина университеті"КЕАҚ тәуекелдерді басқару регламенті".

 7.Директорлар кеңесінің 27.05.2022 жылғы шешімімен (№37 хаттама) директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2021 жылғы қызметі туралы есептер бекітілді.

 8.Директорлар кеңесінің 27.05.2022 жылғы шешімімен (№37 хаттама) Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметі туралы есебі мақұлданды, аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің, тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің, Стратегиялық жоспарлау және даму жөніндегі комитеттің 2021 жылғы есептері бекітілді.

9.Директорлар кеңесінің 27.05.2022 жылғы шешімімен (№37 хаттама) қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді.

 10.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 29.06.2022 жылғы №524 бұйрығымен "Қарағанды медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.

11. Директорлар кеңесінің 1.07.2022 жылғы шешімімен (№38 хаттама) 2021 жылғы "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп бекітілді.

12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 29.06.2022 жылғы № 524 бұйрығымен "Қарағанды медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.

13. Директорлар кеңесінің 1.07.2022 ж. шешімімен (№38 хаттама) "Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ комплаенс-офицері туралы ереже"бекітілді

14.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 02.09.2022 жылғы № 41 ж/в бұйрығымен Анар Ақылбекқызы Тұрмұхамбетова 2022 жылғы 2 қыркүйектен бастап "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Басқарма Төрағасы-ректоры болып тағайындалды.

15. "Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 29.09.2022 ж. №850 бұйрығымен Директорлар кеңесінің мүшесі Кадюков Николай Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы Қайрат Жақсылықұлы Мырзахметов – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары сайланды.

16. "Қарағанды медицина университеті "КЕАҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 11.11.2022 ж. №1007 бұйрығымен Директорлар кеңесінің мүшесі Аян Оралханұлы Мысаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

 Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Жандос Қонысұлы вице – министрі Бүркітбаев сайланды.

17.Директорлар кеңесінің 18.11.2022 жылғы шешімімен (№41 хаттама) "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ ғылыми және клиникалық жұмыс жөніндегі проректор лауазымына Ермек Мейрамұлы Тұрғынов сайланды.

 Тұрғынов Ермек Мейрамұлы "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Басқарма құрамына сайланды, оның өкілеттік мерзімі басқарма өкілеттігінің мерзіміне тең.

 18. Директорлар кеңесінің 18.11.2022 жылғы шешімімен (№41 хаттама) стратегиялық даму және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор лауазымына: "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Риклефс Виктор Петрович сайланды.

19.Директорлар кеңесінің 28.12.2022 ж.шешімімен (№43 Хаттама) ҚР Денсаулық сақтау министрінің 11.11.2022 ж. №1007 бұйрығы негізінде Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігінің тоқтатылуына байланысты аян Оралханұлы Мысаевтың Стратегиялық жоспарлау, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылды.

 Комитет құрамына мүше ретінде қоғамның стратегиялық даму және сапа басқармасы бөлімінің бастығы Әлия Сатыбалдықызы Бөкеева сайланды.

 2023 жыл

1. Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 қаңтардағы шешімімен (№44 хаттама) "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ академиялық жұмыс проректоры лауазымына Қуатбек Қуанышбекұлы Төлеубеков сайланды.

 Қуатбек Қуанышбекұлы Төлеубеков "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ Басқарма құрамына сайланды.

2.Директорлар кеңесінің 17.02.2023 жылғы №45 шешімімен мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша аудиторлық ұйымның 2022 жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін көрсетілетін қызметтеріне 450 000 (төрт жүз елу мың) теңге сомасында ақы төлеу мөлшері айқындалды.

 3.Директорлар кеңесінің 7.04.2023 жылғы шешімімен (№46 хаттама) қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартының бұзылуына байланысты Ішкі аудит қызметінің басшысы Қ. Н.Әубәкірованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

4. Директорлар кеңесінің 5.05.2023 жылғы №48 Шешімімен (№48 хаттама) 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілік алдын ала бекітілді, оның аудитін "НМ аудит" ЖШС аудиторлық ұйымы (14.02.2018 ж. №18003078 мемлекеттік лицензиясы) орындады.

 5. Директорлар кеңесінің 8.06.2023 ж. шешімімен (№49 хаттама) Директорлар кеңесі "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ-ның 2022 жылға арналған даму жоспарының орындалуы бойынша есепті бекітті.