Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Ақпарат хабар
Құрметті қызметтестер!

Құрметті қызметтестер!

10 Қыркүйек 2014

Сіздерді 2014 жылдың 6-7 қарашасында болатын «Неврология және нейрореабилитация бүгін: теория, тәжірбие, жаңартпа» Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияға (ары қарай Конференция)  қатысуға шақырамыз.

Конференцияның мақсаты– неврологиялық аурулары бар науқастарға медициналық көмек көрсету жүйесін жүзеге асыру. Конференцияның тақырыбы осы қарастырылған мәселемен байланысты өзекті пәнаралық мәселелерді жан-жақты баяндайды.

Конференция барысында Қазақстаннан, Ресейден, Беларусиядан және Орта Азиядан келген ғылыми жетекші мамандар қатысады.

Мастер-классты өткізу жоспарланады:

«Цереброваскулярлы патологиямен науқастарды нейрореабилитациялау» - Н.И.Пирогова атындағы ГБОУ ВПО РҰҒМУ реабилитация және спорттық медицина кафедрасы, РФ ДСМ бас реабилитологы, медицина ғылымының докторы, профессор Г.Е.Иванова.

Конференцияның негізгі ғылыми бағыттары:

1.  Жүйке жүйесі ауруларын диагностикалаудың және емдеудің инновациялық әдістері.

2.  Соматикалық патологиямен жалғасатын неврологиялық науқастарды жүргізудің қазіргі заманға сай аспектісі.

3.  Балалар неврологиясының өзекті мәселелері.

4.  Жүктілердегі жүйке жүйесі аурулары.

5.  Медициналық көмектің әр түрлі кезеңіндегі жүйке жүйесі ауруларын алдын алу және реабилитациялау шаралары.

6.  Жүйке аурулары клиникасында емдеудің дәстүрлі шығыс әдістері.

7.  Жүйке жүйесінің тамырлық және дегенеративтік ауруларының алдын алу және емдеудің хирургиялық әдістері.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақша, орысша, ағылшынша.

Қатысу формасы: басылым (тезистер), ауызша баяндамалар, қабырғалық баяндамалар.

Конференцияны өткізу уақыты:

100000, Қазақстан Республикасы,

Қарағанды қаласы, шағынаудан Оазис 85

«Arista» мейрамханалық кешенніңКонференц-залы

Конференцияға қатысу үшін оргкомитет мекен –жайына міндетті түрде келесідей материалдарды жіберу керек:

1.   Конференцияға қатысу жөніндегі өтініш(үлгі ұсынылған);

2.  байандама, мақала (электронды нұсқада);

3.  мастер- класска қатысу және ұйымдастыруға салынған төлемдердің түбіртегін сканерлеу.

4.  Мастер-классқа қатысуды қалайтын адамдарға конфернецияға қатысушының тіркелу картасының электронды үлгісін төлем түбіртегін,жеке бас куәлігінің және ЖОО-ның бітіргені жайлы дипломэлектронды үлігісін көрсету арқылы толтыру. Мастер-класс төлемі 5543 теңгены құрайды,2014 жылдын 17 қараша айына дейін төлену керек.

5.  Гала- тамақтануға қатысқысы келетін қатысушыларға қатысушының тіркеу картасына ақпарат тастау керек.гал-тамақтану құны қатысушылар үшін 10 мын тенгены құрайды. Шақыру билетін және төлем тіркеу уақытында беріледі.

Мақаланы толтыру талаптары

 1. Тезис көлемі 1500 символдан кем болмауы керек (аралықсыз) стандартты парақшаның бір жақ бетіндеTimes New Roman, KzTimes NewRoman, кегль 10, жоғарыдан және төменнен 2см,сол жақтан 4см,оң жақтан 1,5см,қатарлардың аралығы бірдей 2 көшірмесін шығару.Бірінші беттің бірінші қатарында мақаланың УДК-сы көрсетіледі,екінші бетінде– авторлардың Т.А.Ә.  (бестен кем бролмауы керек)*. Үшінші қатарда-тезис атауы(бас әріппен), төртінші –мекеме атауы, қала**. Тезис соңында барлық авторлардың тегі,аты,әкесінің аты(толық),мекен-жайы,ұялы телефон номері,электронды почтасы көрсетіліеді.Мақалаға бір автордың 3 тен кем емес тезисі қабылданады.
 2. * Т.А.Ә. автордың  әрқайсысының жұмыс орнымен индекстенеді – А. В. Витавская 1, Н. И. Пономарева 2, Г. К. Алтынбаева 3
 3. ** Автордың жұмыс орыны – Алматы технологиялық университеті 1, Халықтық орталық ғылыми-техникалық ақпарат 2, Руднен индустриальды институты 3.
 4. Тезистер мекемелердің жетекшілерімен виза болуы қажет, мекеме жариялауға құқылы.
 5. Қысқартылған сөздер, аттар қабылданбайды. Өлшеу бірліктері СИ жүйесі бойынша беріледі. Аббревиатурлер бірінші тексттен кейін пайда болады және өзгертілмейді.
 6. Материалдар  «Медицина и экология» журналының арнайы басылымында шығады, сондықтан тезистар редактирлегнег барлық талаптарға сәйкес болуы қажет.
 7. Оргкомитетке бағытталған конференция жұмыстары, басқада редакцияға жариялануға жіберілмейді.
 8. Оргкомитет және  редакционды комиссия конференцияға тезистармен баяндамаларды құрастыруға құқылы.
 9. Жариялану құны - тегін.
 10. Тезистер, оформленные авторами не в соответствии с настоящими требованиями, возвращаются без рассмотрения.
 11. Ұйымдастырушылық төлем 1500 теңге көлемінде. Іс-сапар мен тұру шығындары бағыттаушы жақтан төленеді.
 12. Ұйымдастырушылық төлемнің құнына кіреді:

-  Конференцияға қатысу жұмыстары,

-  конференцияға материалдардың алынуы (электронды түрі),

-  Қатысушының сертификаты.

-  Қатысушының комплектісі

Қабырғалық баяндаманың безендендіру талаптары:

Қабырғалық баяндама А1формат парағында, кітапша ориентациясында  шығарылуы керек.

Қатысуға мәлімдемені тапсыру мерзімі –  2014 жылдың 17 қазан айына дейін.

Тезистардың жинаққа жариялану мерзімі 2014 жылдың 17 қазан айына дейін.

Мастер-классқа қатысу мәлімдемесінің тапсыру мерзімі - 2014 жылдың 17 қазан айына дейін.

Өтініш, қатысуға мәлімдемені толтыру, баяндаманың электронды түрін, тезистар мен ұйымдастырушылық төлемдер туралы квитанцияның көшірмесін, neqmu@yandex.kzоргкомитеттің электронды мекен жайына жіберу қажет.

Конференцияны орындауға  жауаптылардың байланыс ақпараттары:ҚазақстанРеспубликасы, 100008, Қарағанды қ, Қарағанды мемлекеттік медицина университетті, Гоголь көшесі 40,

ҚММУ Неврология каф.меңгерушісі, м.ғ.д., профессор Абдрахманова Майра Галимжановна, тел.87015248896; maira_abd@mail.ru;

Неврология кафедрасының доценті Руслан Андреевич Беляев (конференцияға жауапты хатшы).Байланыс тел.: 8-701-420-49-81,  8-700-393-49-81, e-mail: roon_@mail.ru

Конференцияның жинақ материалдарына жауапты хатшының байланыс ақпараттары

Қазақстан Республикасы, 100008, Қарағанды қ, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Гоголь көшесі 40, №137 каб., «Медицина и экология» журналының редакторы Екатерина Сергеевна Сербо. Байланыс тел.: 8-7212-51-38-97 (138), 8-701-366-14-74, 8-700-386-31-65.e-mail: Serbo@qmu.kz

Мастер-класты төлеу үшін ҚММУ реквизиттері:

Ұйымдастырушылық төлемдер үшін реквизиттер:

РМК «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті»

Мекен-жай: Қарағанды,  Гоголь көшесі, 40

ИИК  KZ698560000000502860

БИН  990240001118

Тел.:  51-38-97

Банк  ФАО «БанкЦентрКредит»

Қарағанды қаласы

БИК  KCJBKZKX

Кбе  16

КНП 861

«Неврология мастер-класс үшін» белгісімен

«ОО ҚММУ қызметкерлері мен студенттерінің тәуелсіз кәсіподағы»

АҚҚазақстан Халық банкі

БИН 030240000359

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ166010191000044760

Код 18

КНП 859

«Ұйымдастырушылық төлем үшін» белгісімен

Қосымша 1

Конференцияға қатысу мәлімдемесі

Т.А.Ә. (толық)

Мемлекеттік тілде_________________________________________________________________

Орыс тілінде  _________________________________________________________________

Ағылшын тілінде________________________________________________________________

Оқу дәрежесі, атағы__________________________________________________________

Мекеме, қызметі________________________________________________________

Мамандығы ________________________________________________________________

Телефон ______________________________________факс____________________________

e-mail________________________________________________________________________

почта мекен жайы

мекен жайы________________________________________________________________

  ауызша хабарлама  жариялау  қабырғалық баяндама

Баяндама атауы______________________________________________________

Конференцияда болу уакыты:  келу күні ___________________________________

   кету күні ____________________________________

Қатысу үлгісі («+» белгісімен белгілеу керек): 

Қатысу үлгісі

Келісім  («+» белгісі қойылады)

Ескерту

Ауызша баяндама (15 минут)

-

Баяндаманың атауы

Қабырғалық баяндама

-

Баяндаманың атауы

Конференцияға қатысу жұмысы

-

-

Мастер-классқа қатысу «Нейрореабилитация науқастардың цереброваскулярлық патологиясы»

-

-

Гала тамақтануға қатысу

-

-


0
19883

пікірлер

пікір қалдыру үшін.