Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Ақпарат хабар
Қымбатты әріптестер!

Қымбатты әріптестер!

13 Наурыз 2014

Сіздерді Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің студенттік ғылыми  қауымдастығы Қазақстан ғылым күніне арналған Республикалық халықаралық интердер мен студенттердің қатысумен ғылыми – практикалық  конференциясына шақырады.

Негізгі бағыттар:

 • терапия, дерматовенерология және фармакология
 • хирургия, анестезиология, реанимация, ЛОР-ауруларыжәне көз аурулары
 • педиатрия, акушерлікжәне гинекология
 • неврология және психиатрия
 • стоматология
 • медициналық-биологиялық ғылымдар
 • гигиена, эпидемиология, қоғамдық денсаулықжәнеденсаулық сақтау
 • анатомия, физиология, гистология сот медицинасы
 • гуманитарлы ғылымдар

Конференцияның жұмыс тілдері– қазақ,орыс, ағылшын.

Қатысу түрі: тезис, доклад, постерлі сессия 

Тезистерді қабылдау уақыты2014 жыл 16 наурызғадейін.

ҚММУ студенттерін топтау 2 кезеңнен тұрады.

1 кезеңжұмыстарды 2014 жылдың 16 наурызына дейін ғылыми жұмыс бөліміне тапсыру қажет (ҚММУ, IV корпус ОҒЗЗ, каб.139) немесе эл. поштаға: konstudkaraganda2014@mail.ru

2014 жылдың 2 сәуіріне дейін авторлар 1-кезеңнен өткендігі жайлы хабардар болады. 1-кезеңді өткендерге 2-кезеңге шақыру қағазы жіберіледі.

2 кезең 2014 жылдың 11 сәуірінде болады. Секцияда ғылыми баяндамаларды оқу, 1-кезең қатысушыларының баяндамалары мен халықаралық ғылыми баяндамаларды оқу.

СҒҰ кеңесі жұмыстарды сараптау құқығына ие!

Жарияланатын жазбаларды құрастыру талаптары

 Тезис мәтіні стандартты парақтың бір жақ бөлігіне жазылу керек.Тезисте 1000 нан артық сөз болмау керек. Шрифт Times New Roman, кегль 12, бірлік интервал, жиек жоғарыдан және төменнен 2 см, солдан 4 см, оңнан 1 см. Тезис келесі бөлімдерден тұру керек  : кіріспе, мақсаты, міндеттері, материалдар және әдістер, қорытынды және талдау данадан,  әдебиеттер. Материал  ұйымкомитетте қаралған 2 данадан тұру керек және электронды сақтау қондырғысында (флеш-карта) немесе электронды поштаға жіберілу керек(konstudkaraganda2014@mail.ru)

1.  Жариялауға бір автордан 2 тезистен артық қабылданбайды

2.  Ортасына студент-авторлардың аты-жөні (бесеуден артық емес). Бір жолдан кейін тезис атауы жазбаша әріппен жазылады Келесі жолда курсивпен мекеме атауы, кафедра атауы, қайда орындалғаны,қаласы жазылады. Бір жолдан кейін ғылыми жетекші фамиялиясы жазылады.Парақ соңында мекен-жай мен автор телефоны жазылады.

3.  Жалпы қабылданған қысқарған сөздерден басқа қысқарған сөздер жазылмайды. Өлшем бірлігі СИ жүйесі арқылы жүргізіледі. Бірінші кезекте толық түсіндіріліп жазылады да кейіннен өзгертілмейді.

4.  Әдебиеттер тізімі алфавит бойынша жазылады, МЕМСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипатқа» сәйкес. Мәтінде тік жақшада ұсыныстар материал көзінің реттік номерімен жіберіледі. Жарияланбаған жұмыстарға ұсыныстар берілмейді.

5.  Жинақта материалдар тура жинау әдісімен қойылады. Сондықтан мақалалар мұқият барлық талаптар ережесін сақтағанда ғана қабылданады.

6. Бір тезис бағасы 500 тенге. Ақша аудару– 2014 жылдың 16 наурызына дейінҚММУ РМК.


  Тезисті құрастыру үлгісі

  Н. А. Усенко, Г. Л. Жунусова

  ВОЗМОЖНОСТИ РУТИННЫХ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ

  СКРЫТОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

  КГМУ, кафедра внутренних болезней №2, г. Караганда

  Научный руководитель к.м.н., доцент Н.В. Васильева

  Текст тезисов

  Литература

   Постерлерді құрастыру талаптары

  1.  6-8 постерден көп емес

  2.  Постер құрылысы: өзектілігі, мақсаты, есебі, өлшеу әдісі, зерттеу әдістері, қорытынды.

  Постерлерді қабылдау мерзімі 2014 жылдың 16 наурызына дейін.

  Байланыс ақпараты: 100008, қ. Қарағанды, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Гоголь көшесі, 40, каб. №139. ҒЗО ғылыми жұмыс бөлімі.

  Тел:  8-7212-51-38-97

  Конференцияның жинақ кітапшасына жауапты, СҒҰ мүшесі – Арымбекова Асем Каниевна; 7_kz_7@mail.ru, байланыс телефондары: 87053326445

  Жинақтарды төлеу реквизиттары:

  РГП   «Қарағанды медицина университеті»

  Адрес:  Қарағанды, Гоголь көшесі, 40

  ИИК   KZ698560000000502860

  БИН  990240001118

  Тел  51-38-97

  Банк  ФАО «БанкЦентрКредит»

  қ. Қарағанды

  БИК  KCJBKZKX

  Кбе  16

  КНП  859

   «за публикацию в сборнике» белгісімен

  0
  22002

  пікірлер

  пікір қалдыру үшін.