Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Ғылым
Диссертациялық кеңес
Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған Амирбекова Ж. Т. «Қарастырылатын гендердің мутациялық бейінін меңгеру кезінде фторхинолондарға С.trachomatis тұрақтылығының таралуын бағалау» тақырыбындағы диссертациясы.

ҚР ДМ «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» ШЖҚ РМК «Қарастырылатын гендердің мутациялық бейінін меңгеру кезінде фторхинолондарға С.trachomatis тұрақтылығының таралуын бағалау» тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Амирбекова Жанна Түймебаевнаның диссертация қорғауы өтеді.

Диссертация Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде орындалды.

Қорғау тілі: орыс.

Пікір берушілер:

Сыздыков Марат Сулейменович – медицина ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі, биологиялық қауіпсіздік және биологиялық қорғау зертханасының бас ғылыми қызметкері, Масгут Айкимбаев атындағы Қазақ ұлттық карантинді және зоонозды инфекциялар ғылыми орталығы, Алматы қ., Қазақстан. (Мамандығы 14.00.10).

Скиба Юрий Александрович – биология ғылымдарының кандидаты, М.А.Айтхожин атындағы Молекулалық биология және биохимия институтының аға ғылыми қызметкері, Алматы қ., Қазақстан. (Мамандығы03.00.03).

ҚММУ Диссертациялық Кеңесіне арналған құжаттар тізімі

Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған Амирбекова Жанна Туймебаевнаның бейнежазбасы

Ғылыми кеңесшілер:

Евгеньева Ирина Алексеевна – медицина ғылымдарының кандидаты, ҚР ДМ «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» ШЖҚ РМК «Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының доценті, Қарағанды қ., Қазақстан.

Азизов Илья Сулейманович – медицина ғылымдарының докторы, Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің Смоленск мемлекеттік медицина университеті Жоғары білім беретін федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінің микробқа қарсы химиотерапия ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, Смоленск қ., Ресей Федерациясы.

Эйделштейн Инна Александровна – биология ғылымдарының кандидаты, Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің Смоленск мемлекеттік медицина университеті Жоғары білім беретін федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінің микробқа қарсы химиотерапия ғылыми-зерттеу институтының молекулярлық диогностика зертханасының жетекшісі, Смоленск қ., Ресей Федерациясы.

Қорғау 2017 жылдың 19 қазанында, сағ. 09.00. ҚР ДМ «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» ШЖҚ РМК, келесі мекен-жайы бойынша өтеді: 100008, Қарағанды қ., Гоголь көш, 40, 2 қабат, Ректорат залы, 225-кабинет.