Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

Қазақстан Республикасының Денсаулық Сақтау Министрлігі(бағдарламалық –мақсатты қаржыландыру)

Ғылыми-техникалық бағдарлама О.0661 «Экологиялық қауіп және тұрғындардың денсаулығы»

Іске асыру мерзімі - 2014-2016 жж.

Жетекші – м.ғ.д., профессор Р.С. Досмағамбетова

Мемлекеттік тіркеу № ГР0114РК00302

Соисполнители: РММ на ШЖҚ «Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі» ҚР ДСМ, РМҚМ  «Хамза Жуматов атындағы гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы» ҚР ТҚҚА, РМҚМ «Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» ҚР ДСМ, РММ ШЖҚ «Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты» ҚР ДСМ.

Мақсаты – Ауру мен өлімді азайту, кәсіби ғұмырлылықты ұлғайтуға мүмкіндік туғызуға, экологиялық қауіпсіздік және тұрғындардың денсаулығын басқару жүйесін қалыптастыру.

Міндеттері:

1.  Меншікті эпидемиологиялық зерттеулер нәтежиелері және мета-сараптама әдебиеттер деректері негізінде салауатты өмірді ұзарту және туғаннан ұзақтықты ұлғайтуға алып келетін профилактикалық іс-шаралардың кешенінде мақсатты жас аралық топтарды негіздеу.

2.  Аурулардың классы бойынша және аймақтардың экологиялық қалпының гигиеналық бағалары денсаулық қалпының кешенді скрининг негізінде аймақтардың төлқұжатын құрастыру.

3.  Модифициленген факторлар есебімен, модификация факторлар бойынша басқару шешімдері кешенді бағдарламаларын негіздеу және олардың әсерімен салауатты өмірді ұзарту және туғаннан ұзақтықты ұлғайтуға алып келетін теориялық үлгісін құрастыру. 

4.  Салауатты өмірді ұзарту және туғаннан ұзақтықты ұлғайтуға алып келетін, әсер ететін модифицирленген факторларға басқаруға бағытталған, технологиялық шешімдерді тексеру және құрастыру бойынша ұшқыш зерттеуді өткізу.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (ғылыми зерттеулерді  гранттық қаржыландыру)

1.  Орталық Қазақстанда Klebsiella текті ESBL- бактерияны түзушы штаммдарының  эпидемиологиясы мен дәрілік тұрақтылығын көпорталықты зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ д. И.С.Азизов, № ГР 0112РК00813

2.  Орталық Қазақстанда Staphylococcus aureus метициллин-тұрақты штаммдарының антибиотикорезистенттілігінкөпорталықты зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ д. И.С.Азизов, № ГР 0112РК00812

3.Эхинококкозды хирургиялық емдеу бырысында эндовидеохирургиялық электроимпульсті өндеуді қолдану. Ғылыми жетекші - м.ғд., профессор Е.М.Тұргынов, № ГР 0112РК00814

4.  Орталық Қазақстандағы энтеробактериялық карбопенемаз эпидемиялогиясы. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С.Азизов, № ГР 0112РК00811

5.  Гельминттік инвазия кезінде молекулярлы-жасушалық деңгей дерепродуктивті денсаулық бұзылыстарын дәрі-дәрмекпен қалпына келтіру тәсілін өндеу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор Р.С.Досмагамбетова, № ГР 0112РК00810

6.  Орталық Қазақстандағы Pseudomonas aeruginosa нозокомиалды штаммдардың дәрілік тұрақтылығын бірнеше ортада зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С.Азизов, № ГР 0112РК00809

7. Поливаленттік аллергияның қалыптасуы кезінде туа біткен иммунитетінің дабылдық молекуларының қызмет етудің және интерлейкин мәртебесінің бөлек көрсеткіштерінің ерекшеліктері. Ғылымижетекші - к.ғ.д. Л.А. Ахмалтдинова, № ГР 0112РК00808

8.  Өкпенің диффуздық және интерстициальды зақымдануы үдеуінің молекулалық медиаторлары. Ғылыми жетекшілер - м.ғ.д., профессор В.Б.Молотов-Лучанский, б.ғ.д., профессорЛ.Е.Муравлева, № ГР 0112РК00807

9.  Техногенді шаңның нанобөлшектері әсер еткенде жұмысшылардың денсаулығын сауықтыру үшін қауіпті басқару. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев, № ГР 0112РК00805

10.  Қазақстан халқының денсаулығы мен қоршаған ортаға отын-энергетикалық кешен (ОЭК) жұмысының әсерін бағалау. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Е.Н.Сраубаев, № ГР 0112РК00813

11.  Дәрілік субстанциялар мен химиялық заттар үшін генетикалық маңызды зақымданулар мен жалпы уыттылықты санды бағалаудың стандартын жасауҒылыми жетекшілер - м.ғ.д.,  профессор В.А.Узбеков, м.ғ.д.,  профессор Дюсембаева, № ГР 0112РК00803

12.  Созылмалы лямблиозбен ауратын ересектер мен балаларды молекулалық-клеткалық деңгейінде емдеудің жетілдірілген әдістерін табу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Р.Х. Бегайдарова № ГР 0112РК02818

13.  Медициналық жоғары оқу орнында білім беру нәтижелігін жоғарлату әдістемелігін жетілдіру.  Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Р.С. Досмагамбетова № ГР 0112РК02817

14.  Микроорганизмдер биопленкасы (биобүлбір қабат) бірлестігінің дамуымен байланысты туындаған ірінді диабеттік остеоартропатияны емдеудің инновалиялық тәсілдері. Ғылыми жетекші - м.ғ.к.,  С.Б. Ахметова № ГР 0113РК00409

15.  Созылмалы бүйрек ауруы жетіспеушілі молекулярлы-жасушалық механизмдерінің дамуы. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., профессор В.Б.Молотов-Лучанский,  б.ғ.д., профессор Л.Е.Муравлева № ГР 0113РК00410

ШЖҚ ҚР ДСМ «Кардиология және ішкі ауруларды ғылыми-зерттеу институты РМҚК

«Қазақстан Республикасының ауыл халқына қызмет көрсететін медициналық ұйымдарының дамуының инновациялық технологияларының моделін дайындау» ҒТБ

Тақырыбы «Қауіптің негізгі факторларын бағалау, зерттеу және әлеуметтік-маңызды аурулардың таралуының негізінде АМСК деңгейінде халық денсаулығын нығайту бойынша профилактикалық және реабилитациялық технологияларды дайындау». Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор Қ.Ә.Әлиханова (2012-2014 жж., № ГР 0112РК02867).

РМҚМ «Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» ҚР ДСМ

ҒТБ О.0660 «Арал маңындағы тұрғындар денсаулығының күйін басқарудағы кешендік тәсілдер».

Тақырыбы: «Арал қаласының тұрғындарының клиникалық-инструменталдық және  зертханалық зерттеуі, Қызылорда облысының Әйтеке-Би,  Жалағаш,  Жосалы, Шиелі кенттері». Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Р.С.Досмағамбетова, б.ғ.д., профессор Б.Ж.Култанов (2014-2016 жж.)

IV ТЕМПУС Еуропалық одақтың бағдарламасы

1.  Қоршаған орта гигиенасы аумағында білім беру, зерттеу инновация бойынша Орта-Азия желісі. Жауапты орындаушы-м.ғ.д. А.А.Тұрмұхаметова.

2.  Виртуалдық пациент және проблемалық-бағдарлық оқытуды еңгізуге бағытталған медициналық білім беру бойынша  Аймақаралық ұлттық орталық желісін құру. Жауапты орындаушы-б.ғ.к. А.З.Мұратова.

3.  Адамдарды дамыту арқылы білім беру ұйымдарын жетілдіруге жәрдемдесу. Жауапты орындаушы- Д.М. Досқожин

АҚ "Фитохимия"Халықаралық ғылыми-өндіріс холдингі

1.  Емдеу стандартына еңгізу үшін «Арглабин» дәрілік  препаратын рандомизирленген көп орталықты клиникалық зерттеу («Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг). Ғылыми жетекші - м.ғ д., профессор В.Б.Сирота

2.  Тақырыбы ««Аяфрол, 3% мазь» препаратын клиникаға дейін зерттеу». Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Е.М.Тургунов

ЖМ «Өмір жөніндегі ғылыми орталық»

1.  Тақырыбы «Ауыр инфекциялар кезіндегі цефтриаксонды мақсатты бағыттап жеткізу жолындағы тиімділігін бағалау бойынша клиникалық зерттеу». Ғылыми жетекші – м.ғ.д. Қ.Т. Шакеев

2.  Тақырыбы ««Цитафат» препаратының қауіпсіздігі мен тиімділігін бағалау бойынша клиникалық зерттеу» (ЖШС «Карағанды фармацевтикалық завод», Қазақстанда жасалған) науқастардағы бауырдың токсикалық зақымдануы/алкоголдік аурулары 10 мг/кг мөлшерінде 200 мл тамшысында  5%  стерилдік глюкоза қосындысы». Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент Ш.С. Калиева

Шаруашылық шарт тақырыптары

1.  «Петропавлдік бөлім» ЕК ФМБК ООТЖ. мекемелеріндегі еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау Ғылыми жетекші м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

2.  Санитарлы-гигиеналық зерттеуге зертханалық өлшемдер өткізу. («Карағанда Энергоцентр»). Ғылыми жетекші м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

3.  Адамдарды аутопсиялауға өкпенің сынамалы жасушаларындағы хризотил құрамын зерттеу (АҚ Костанайлық минералдар). Ғылыми жетекші м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев

4.  Микроағзадағы оң грам және теріс грам штамдар антимикроптық резистенттілік анықтау бойынша ғылыми микробиологиялық зерттеу жүргізу (350 штамдар) Цефтаролин фазомил (Қазақстан Республикасындағы ЗАК «АстраЗенека Ю-Кей Лимитед»). Ғылыми жетекші – м.ғ.д. И.С.Азизов

5.  Антибиотикограммамен бөлінген жарақаттың бактериологиялық анализдері (Профессор Х.Ж.Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығы ҚММ). Ғылыми жетекші – м.ғ.д. И.С.Азизов

«Ғылыми –техникалық мәліметтер ұлттық орталығы» АҚ тіркелген бастамашыл тақырыптар

1.  Хирургия саласындағы ауруларды анықтау және емдеудің инновауиялық технологиялары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Тургунов Е.М. (2011-2016 жж.,№ ГР 0112РК00417)

2.  Ішкі аурулар патологиясы кезіндегі алдын-алу шаралары, диагностика,емдеу және қалпына келтіру технологияларын жетілдіру. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Тайжанова Д.Ж. (2012-2015 жж., № ГР 0112РК00420)

3.  Ана мен бала денсаулық деңгейіне клиникалық-эпидемиологиялық сипаттама, алдын алу әдістері мен емі. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Бегайдарова Р.Х. (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00419)

4.  Медициналық ЖОО-да оқыту тиімділігін жақсарту стратегиясын құрастыру. Ғылыми жетекші  - м.ғ.д., проф. Досмагамбетова Р.С. (2011-2016 жж., № ГР 0112РК00418)

5.  Биобасқару әдісімен психофизиологиялық күштенуді түзеу және ой еңбегі тұлғаларының бейімделу ерекшеліктері. Ғылыми жетекші -б.ғ.д., доцент Б.К. Койчубеков (2011-2014 жж., № ГР 0112РК00421)

6.  Стоматологиялық ауруларды емдеу мен диагностикалау әдістерін жетілдіру. Ғылыми жетекші - д.м.н., проф. Курашев А.Г. (2011-2016 жж.,№ ГР 0112РК00412)

7.  Сәулелік диагностика және бас мидың ишемикалық зақымдануы және гипоксикалық реабилитациялау м.ғ.д., доцент Газизов О.М. (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00415)

8.  Біріңғай Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің тұжырымдамасына (ҚР ДМС-БҰДСЖ) сәйкес жаңа инновациялық кезеңде балалар хирургиялық патологияларын төмендету және нәтижелерін жақсарту стратегиясы (балалар хирургиясы тәжірибесіне инновация, инвестиция, интеграция келтіру). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Марденов А.Б. (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00410)

9.  Қазақстандағы инновациялық инфрақұрылымын қарқынды пайдалану мақсатында медициналық білім мен ғылымның бизнеспен және халықпен (адами капитал) әріптестік. Научный руководитель - к.м.н., доцент Бисмильдин Х.Б. (2012-2016 жж., № ГР 0112РК00416)

10.  Психикалық және жүріс-тұрыс бұзылуларды бар аурулардың кешенді терапиясындағы қолдану интеграция жүйелік амалын қолдану. Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент  Любченко М.Ю. (2012-2014 жж., № ГР0112РК00419)

11.  Инновационные технологияда андрагогик дәрігерлік. Ғылыми жетекші - д.м.н., профессор Оспанова К.Б. (2012-2016 жж., № ГР0112РК00414)

12.  Триптофанның диабетогендік  метаболиттері: олар туғызатын диабеттің әрекет ету  механизмі және дамуының алдын алу жолдары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Мейрамов Г.Г., м.ғ.д., профессор Миндубаева Ф.А. (2012-2014 жж., № ГР0112РК01372)

«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ

«Концепцияны негіздеу «Өнеркәсіп кәсіпорындары жұмыскерлерінің денсаулығы үшін кәсіби қауіпті басқару және  мониторингін бағдарламалық кешендеу» инновациялық гранты. Ғылыми жетекші м.ғ.д., профессор С.А.Ибраев