Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Білім беру
Академиялық ұтқырлық
Академиялық оралымдықты регламенттейтін нормативтік құжаттар

Академиялық ұтқырлықты реттеуші нормативтік құжаттар

1.  ҚР-ның 2007 ж. 27 шілдедегі №487-IVЗРК «Білім туралы» Заңы (08.01.2021ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен);

2.  ҚР-ның 2011 ж. 18 ақпандағы №407-IV «Ғылым туралы» Заңы (28.10.2019 ж. енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);

3.  Қазақстан Республикасының 22.07.2011ж.  № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» Заңы (02.01.2021 ж. енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);

4.  Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек Кодексі (22.01.2021 ж. енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);

5. «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережелерін бекіту туралы» ҚР БҒМ-нің 20.04.2011 ж. №152 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 02.06.2014 жылғы № 198 және 2016 жылғы 28 қаңтардағы бұйрықтарымен енгізілген өзгертулер);

6.  ҚР БҒМ-нің «Білім беру ұйымдарымен жүзеге асырылатын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастырудың ережелерін бекіту туралы» 27.12.2007ж.

№ 661 бұйрығы;

7.  ҚР БҒМ-нің «Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы» 10.01.2008 ж. № 8 бұйрығы; (29.10.2020 ж. енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);

8.  ҚР БҒМ-нің «ҚР-да тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың білім алу ережесін бекіту туралы» 28.09.2010 ж. № 468 бұйрығы; (28.08.2012 ж. енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);

9.  ҚР БҒМ-нің  «Шетелге, сонымен қатар академиялық ұтқырлық аясында оқуға жіберудің ережелерін бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР БҒМ-нің 19.11.2008 жылғы №613  бұйрығы (14.05.2020 жылғы енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен);

10. «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Жарғысы.