Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы-Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындаған және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін "Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ қызметкері.

Корпоративтік хатшының қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

1.  Корпоративтік хатшының өз қызметі шеңберіндегі міндеттері:

1) қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының корпоративтік басқару саласындағы заңнаманы, Жарғыны, кодексті және Қоғамның ішкі құжаттарын сақтауын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы саясат пен практиканы жетілдіруді қамтамасыз ету;

2) Директорлар кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;

3) ұсынылған құзырет шеңберінде Қоғам туралы Елеулі ақпаратты сақтауды, ашуды және беруді, сондай-ақ ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін қолдауды қамтамасыз ету;

4) қоғам органдары арасындағы нақты және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

Директорлар кеңесінің 11.02.2022 жылғы шешімімен (№35 хаттама) Корпоративтік хатшы лауазымына Ефименко Александр Владимирович тағайындалды

Байланыс:: +7 (701) 769 52 30, Efimenko@qmu.kz